ÖVERSÄTTNING

Från engelska till svenska och svenska till amerikansk engelska

Tjänster

Hemsidor, bloggartiklar, produktkataloger, böcker etc. Läs mer om de översättningstjänster jag erbjuder.

Inför översättningen

Tips, information och svar på vanliga frågor inför ditt översättningsprojekt.

Om

Läs mer om mig, vilka utbildningar och examina jag har etc.

Referenser

Referenser, uppsatser och tidigare publikationer

Kontakta mig