INFÖR ÖVERSÄTTNINGEN

Tips och svar på vanliga frågor

Klicka på boxarna nedan för att läsa mer om de tips eller svaren på de frågor som är intresserad av.

Nej. Aldrig. Det är inte vägen till en kvalitetsöversättning. Det tar lika lång tid att få fram en minimalt godkänd kvalitet av en maskinöversättning som det tar mig att ge dig en kvalitetsöversättning från grunden. Anledningen är att det tar tankekapacitet att läsa ett felaktigt förslag som redan ligger där och hoppa runt i meningen och rätta än att skriva in en ny. Jag måste ändå tänka ut en rätt översättning att jämföra förslaget med och från att tänka ut till att skriva ner är tiden inte så lång. Vid maskinöversättning måste man ändra hela tiden. Det är sällan det är bra även om det någon sällsynt gång råkar var rätt enligt ordboken. Maskinöversättning är som att ersätta ord för ord utan att ta hänsyn till sammanhanget. Sammanhanget är helt avgörande för vilka ord som är rätt. Ord för ord-översättning är inte så en utbildad översättare arbetar heller. Ord för ord-översättning är det sättet man identifierar en dålig översättning. Samma information ska förmedlas på ett sätt som är naturligt på målspråket och matchar skribentens och sammanhangets stil.

Har du besökt en stor global översättningsbyrås hemsida så försöker de sälja in sig med att deras översättare är så professionella att de kan översätta många tusen ord om dagen. Detta bör tas som en varningssignal för det kan man inte. Översättning är ett hantverk och tar en stund. Vanligen sägs det att gränsen för en kvalitetsöversättning av en allmän text går vid 2000 ord på åtta timmars effektivt arbete. En allmän text är en text som inte kräver att läsaren, eller översättaren i det här fallet, behöver någon form av fackkunskap. Översättaren ska alltså inte behöva översätta något annat än vardagliga ord. En roman skulle jag kalla en allmän text. Allting som inte är en allmän text är en facktext och en facktext tar längre tid – oavsett om översättaren har kunskap om branschen eller inte. Är du ett företag som behöver hjälp med översättning kommer du alltid att behöva hjälp med facköversättning. Oavsett om du säljer affärssystem, är jurist, eller håller på med personlig utveckling, så kommer du att använda ord och sätt att utrycka dig som innehåller fackspråk. Marknadsspråk är i sig är ett fackspråk och räknas till de svåraste då det är mycket speciellt. Observera att riktmärket 2000 ord om dagen inte inräknar att en text behöver ligga och mogna innan korrekturläsning. Sannolikt kommer översättaren också ha flera texter samtidigt. Räkna en vecka för ett par bloggartiklar på 500–1000 ord. Bra att veta om just min verksamhet är att jag för tillfället arbetar deltid.

Sannolikt har du redan läst någon annan stans på min hemsida att de stora globala översättningsbyråerna inte anställer utbildade översättare. Ofta har översättarna inte läst ett poäng i språk. Det är för byråerna att spara pengar själva och är inte av någon som helst tanke på dig som kund. Många tror att om en person är intresserad av språk och har svenska som modersmål så kan de översätta till svenska.

Att vara bra på språk har ingenting med att vara en bra översättare att göra. Man kan vara bra på språk men ändå en dålig översättare. En ekonom som kan facktermer och kan bra affärsengelska är inte för det en lämplig översättare av ekonomiska texter. En översättare som har utbildning har spenderat åratal med att studera språk och översättningstrategier. Att lära sig nya ord gör vi i ett nafs. Vi är proffs på att göra research runt språk och värdera om en term är rätt. Så släpp tanken på att översättaren måste kunna din bransch. Visst det går snabbare om hen har erfarenhet av det sen tidigare men en utbildad översättare kommer alltid leverera bättre än någon som har fackkunskap med bara ok språkkunskaper.

”En översättning blir bara så bra som originalet” – en av de första sakerna jag lärde mig på översättarprogrammet. En bra skriven text kan bli dålig i en okunnig översättares händer också men en dålig text kan inte en bra översättare rädda. Se till att meningarna är hela meningar och inte saknar element. Vi skriver allt mer som vi talar och ofta saknas svar på vad eller vem som berörs av handlingen eller vad handlingen innebär fullt ut. Tyvärr är sådant som är korrekt i talspråk inte rätt skriftspråk. Även punktlistor är bra att se över. Handlar de verkligen om vad det står att de ska? Det händer ofta att en punktlista ska handla om problem men istället handlar om strategier för att undvika dem eller liknande. Jag redigerar bort lätta formuleringsproblem o.s.v. men kan inte räknas korrekturläsa ditt original – om du inte ber om det. Vill du ha hjälp med språklig redigering av din text innan översättning hjälper jag gärna till med det.

Oavsett om det är en hemsida eller en broschyr så bör designen och texten vara i harmoni för att du ska få bästa resultat. Tyvärr orsakar designen ofta problem vid översättningen av den anledning att de flesta tänker att bästa väg är att skriva texten, sätta den i designprogrammet och sedan beställa en översättning. Utvecklare och designers tänker sedan att översättningen ska passa in i den designen. Praxis inom översättning är att översättaren inte har designansvar – det ingår alltså inte i översättarens uppdrag att det ska finnas ett krav på att hålla sig till eller anpassa sig till en design. Anledningen är att det inte är förenligt med bra översättningar helt enkelt. En översättning är alltid längre än originalet. Det är också något de lär ut på landets stora översättarutbildningar. Jag har jobbat sedan 2013 och väntar fortfarande på undantaget som bekräftar regeln. En broschyr på 10 sidor kommer sannolikt vara på minst 12–13 sidor i översättning men det handlar inte om den totala mängden text. Är en rubrik på sex ord på i genomsnitt fem tecken var så kan man inte förvänta sig att en översättning också sak vara det och passa i samma utrymme. Har du redan en text som är satt eftersom du inte visste detta – det är ju inte lätt att veta om man gör sin första översättningsbeställning – så kontakta mig så diskuterar vi lösningar. Men för framtida projekt: släpp tanken på att översättningen ska passa in i samma design och vänta med att beställa sättning tills alla texter är klara. Det sparar du, översättaren, och designern tid på. Om du ska skapa en engelsk hemsida – se till att ha ett eget tema eller full kontroll över den engelska sajten. Använd inte översättningstillägg för WordPress som skapar sidor automatiskt med exakt samma design!

När en kund beställer en översättning är det brukligt att kunden levererar originalet (kallad källtext) i ett dokument med varje text i en separat fil om det handlar om flera artiklar till exempel. Detta dokument ska vara i ett redigerbart format. PDF är inte ett redigerbart format. Detta är av vikt för hur smidigt processen går, översättarens arbetsmiljö, samt kvaliteten på översättningen. Många vill att man ska hämta text från en hemsida. Det går säkert översättaren med på men bra att veta är att det sannolikt är en extra tjänst då det tar längre än vad man tror och texten behöver går igenom för att se att delar inte försvinner (händer ofta), justering av bilder, fetstil etc. Att kopiera en satt text ur PDF är också möjligt men även där försvinner text ofta eller hamnar huller och buller. Även all avstavning mellan textrutor måste tas bort och även fetstil, kursiv etcetera försvinner och behöver sättas in igen. Office-dokument är alltid att föredra.

Hur en översättare jobbar är individuellt. Vissa som inte arbetar så mycket eller kanske bara med romanöversättning där själva filen är jättestor och inte går att hantera i ett datorprogram för översättare. Då sitter de kanske med källtexten öppen i ett fönster och skriver in i ett annat. Så jobbar inte de flesta av oss och särskilt inte om det handlar om översättning för företag. Det är väldigt lätt att missa meningar när man tittar i ett dokument och skriver in ett annat och det blir mycket skrollande. De flesta översättare använder mjukvara som låser texten i ett tabellformat där varje mening blir ett segment. Därav missas ingenting och man behöver inte hoppa mellan dokument för att skrolla. Inte heller behöver översättaren skrolla för att hoppa mellan delar som inte är klara. Behöver en mening mer arbete så kan den markeras genom att trycka in en knapp som sedan gör att man kan navigera mellan bara oklara segment. Som du ser nedan syns inte några bilder eller liknande i dessa system. Mening för mening läses in. Om text ligger i textrutor med avstavningar mellan dessa kommer översättaren inte säkert ens får dem efter varandra i systemet. Dessa system har inget med maskinöversättning att göra. Ingen seriös byrå eller översättare erbjuder eller tar sig an maskinöversättning.  Däremot kan systemen spara gamla översättningar åt en kund så att översättaren kan se översättningar med ca. 75% matchning eller mer. Detta är bra om företag har särskilda slogans som de använder sig av eller särskilda uttryckssätt då översättaren slipper söka igenom gamla dokument manuellt för att hitta tidigare översättningar. Ofta går det också att lägga in termer i en termbas som fungerar som en ordbok för just den kunden. Se bilderna nedan på olika system.

Vi svenskar är jämförelsevis bra på engelska. Ibland vill vissa skriva på engelska själva eftersom de tycker att det hade varit roligt eller utvecklande och ibland tänker vissa att det kommer gå snabbare och bli billigare om de skriver på engelska själva. Jag kan absolut hjälpa er att redigera en text på engelska. Men faktum är att det ofta tar mig längre tid att rätta en text än det hade gjort att översätta den om jag hade fått den svenska texten eftersom det ofta är väldigt mycket som behöver rättas och att alla stegen i en redigeringsprocess tar längre tid än de flesta tror. Det är mer än att bara läsa igenom och ändra det man ser lite kvickt. Större problem kan inte en redaktör eller korrekturläsare rätta utan i sådana fall måste vi skriva längre förklaringar om vad problemet består i och vilka rekommendationer som ges och att Därefter rättar författaren av texten själv. Har personen i fråga kunskaper i engelska för att göra det? Ofta krävs det stöd av mig i telefon efteråt eller flera redigeringsomgångar.

En bra affärsengelska i vardagen räcker alltså oftast inte för att skriva marknadsmaterial som ska publiceras. Problem som jag ofta se är att skribenter använder begrepp som är mycket starkare på engelska än vi tror att de är på svenska och skulle kunna få en starkt negativ reaktion, användning av ord som betyder fel i sammanhanget men rätt i andra, svensk meningsbyggnad o.s.v. Tidsåtgången för att redigera en text någon skriver på sitt modersmål är 1-2 A4 i timmen. Så det blir sannolikt dyrare för dig att be mig redigera en engelsk text än om du skriver originalet på svenska och skickar det till mig för översättning.