Plotline Communications

Översättning

Home »  Tjänster »  Översättning

På den här sidan kan du läsa om hur du bokar en översättning, vem vår översättare är, vilka genrer, vilka  material och vilka filformat vi kan ta emot. Då få också information om priser och längst ner även några snabba tips på hur du lägger grunden för en bra översättning.

Läs mer om vår översättare här.

 

 

 

 

 

Vi på Plotline Communications kan vi hjälpa både företag, författare och privatpersoner med alla era översättningsbehov oavsett var du befinner dig. Vi erbjuder översättning av texter från alla versioner av engelska till svenska och från svenska till amerikansk engelska. Alla översättningar görs av frilansöversättaren Sophie Påhlsson, som har en magister i engelska med särskild specialisering i översättning från Linnéuniversitetet. Vi arbetar inte heller med några mellanhänder utan alltid med slutkunden. Det innebär att du alltid har direktkontakt med Sophie under hela processen och inte med en projektledare. Att vår översättare är så högutbildad inom översättning och att vi alltid arbetar direkt med slutkund är något som gör Plotline Communications unika på marknaden.

Vid översättning till engelska ingår korrekturläsning av översättningen av en korrekturläsare som har engelska som modersmål.

Boka en översättning

De flesta som vill boka en översättning kontaktar vår översättare Sophie Påhlsson direkt via mejl, men du är också välkommen att ringa. Kontaktuppgifter finns på kontaktsidan. Läs gärna denna sida först för att få information om välkomna filformat, pris och så vidare. Det vi behöver innan vi kör igång med översättningen är de filer som ska översättas, deadline (om ni har någon) och faktueringsinformation. Ange också vem som kommer att vara kontaktperson under projektet om några frågor uppstår.

Material och genre

Vi kan hjälpa er med många olika material. Vi har stor vana av att hantera marknadsmaterial till hemsidor, produktkataloger och bloggtexter till exempel. Vår översättare har särskild erfarenhet av IT-branschen, ägnade magisteruppsatsen åt översättning av medicinska texter och kandidatuppsatsen åt översättning av fantasy. En översättare som främst är språkvetare kan dock alltid lära sig nya branschers fackspråk och kan hantera alla typer av texter, oavsett om det är en roman eller marknadsmaterial.

Pris

Översättning debiteras traditionellt olika beroende på texttyp samt syftet med texten. Prosa, både skönlitterära böcker och facklitterära böcker, debiteras per nedslag (tecken) inklusive mellanslag i den färdiga översättningen. Texter som är av icke-litterär karaktär som t.ex. informationsmaterial, broschyrer, hemsidor och annat marknadsmaterial debiteras per ord i källtexten, d.v.s. originalet. Det är också olika momssatser beroende på om texten är litterär eller inte och om köparen är ett utländskt företag inom EU gäller omvänd skattskyldighet. Sidan Momsens och Skatteverkets broschyr för Moms inom kulturområdet förklarar detta mer ingående men kortfattat kan du tänka att om du är ett förlag eller en författare som beställer en översättning av ett litterärt verk så betalar du  6% moms. För allt annat betalar du 25% moms.

Icke-litterär text: 2,2 kr/ord ex moms. 
Litterära texter: Kontakta oss för offert. 

Betalningsvillkor icke-litterär text och kortare litterära verk: Faktura 10 dagar.
Betalningsvillkor litterära böcker: Förhandlas då översättningsprojektet pågår över flera månader.  

Startagvift, konverteringsavgift, hanteringsavgift

För texter som kommer in i någon av de välkomna redigerbara formaten debiteras ingen startavgift. Om du inte kan leverera texten i ett av de välkomna redigerbara formaten hjälper vi dig gärna. Vi kan omvandla texten till Word eller hämta den på en hemsida. Då tillkommer dock en konverteringsavgift / föreberedelseavgift motsvarande tidsåtgången för förberedelse.

Om beställaren inkommer med ändringar sedan översättning påbörjats debiteras ändringen per tid då ändringarna oftast påverkar större delar av texten än de ord som ändrats. Vid stora ändringar kan inte ändringar göras i originaltexten det översättningsverktyg översättaren använder och då måste man helt enkelt börja om.

Konsultavgift: 600 kr. ex. moms.  Debiteras per påbörjad halvtimme.

Välkomna filformat

Vi välkomnar redigerbara filer som går att öppna i ett Office-program. En PDF är inte ett redigerbart format.

Varför ställer vi dessa formatkrav? Jo, en översättare idag arbetar helt i datorn med de texter man översätter. Det är ovanligt att man skriver ut texten man ska översätta och sitter och tittar på pappret och skriver inte texten i datorn. Det är lätt att delar missas då och dessutom är det inte särskilt ergonomiskt. Inte är det heller så att översättaren byter ut texten i originaldokumentet med översättningen. Översättaren behöver kunna se både källtexten (originalet) och måltexten (översättningen) samtidigt vid översättning och korrekturläsning. För att kunna göra detta krävs ett datorprogram som kallas översättningsverktyg. För att kunna öppna texter i dessa program krävs att filformatet är redigerbart. Dessa verktyg kan också enbart ta emot vissa filformat. 

Att vi väljer att inte ta emot texter i InDesign är för att kunna leverera högsta kvalitet på översättningen. Texter som är satta i InDesign möjliggör inte det utan försvårar arbetet och kodmarkeringar runt textformateringar. 

Varför då? tänker du antagligen nu. Jo, därför att en översättning alltid, utan undantag, är längre än originalet. Det kan röra sig om så mycket som 25%. Därför kommer inte översättningen att passa i designen. Därav är det bäst att vänta med att sätta även originaltexten innan översättningen är gjord. Översättarens uppdrag är att leverera en högkvalitativ översättningen. Ett krav på att översätta så att texten får plats i designen ingår normalt inte och kommer få negativa konsekvenser på kvaliteten. I InDesign placerar man dessutom även texten i textrutor. När ett översättningsprogram läser av ett dokument klarar det inte av att se i vilken ordning det ska placera textrutorna. Det innebär att översättaren kan få texten presenterad för sig i oordning, vilket försvårar översättningsarbetet. Om texten innehåller spalter är det ofta så att meningar delas i mitten och placeras på olika ställen i översättningsverktyget, vilket gör det omöjligt att för översättaren att få en överblick. Utöver detta så är det som du kan se på bilderna nedan från olika översättningsverktyg på marknaden att översättaren inte ens kan se en enda bild eller textformatering alls – inte ens om det är fetstil eller kursiv text. Vi ser bara meningar uppradade i tabeller. 

Visste du inte hur översättning brukar gå till och har du redan satt texten? Ingen fara. Det är ju inte så lätt om man inte är översättare. Mot en konverteringsavgift (se ovan) hjälper vi dig att föra över texten till Word. Viktigt att veta är att det inte är särskilt smidigt att kopiera från en PDF. Ofta försvinner meningar som inte har vanligt textfärg och all styckesindelning, fetstil etc. försvinner helt och måste läggas in manuellt. Ett dokument på 40-50 sidor kan ta 5-10 timmar att förbereda. 

 

Så här kan ett översättningsverktyg se ut

Trados

Memoq

Fluency Now

Snabba tips för en bra översättning

  • En översättning blir bara så bra som originaltexten. Redigera och korrekturläs därför originaltexten noga. Anlita gärna en extern redaktör eller korrekturläsare. Vi hjälper ofta våra kunder att granska texten innan översättning. Du kan läsa mer om det mer på sidan Korrekturläsning och spåkgranskning.
  • Ibland går ändringar i originalet när översättningen kommit igång inte att undvika, men försök vänta tills du är säker på att du är helt klar med originalet innan du boka en översättning. Många tänker att det kommer att spara tid om översättaren får börja med ett utkast och sedan bara kan rätta till eventuella ändringar efter hand. Verkligheten är tvärtom. Det kommer att fördröja processen. 
  • Vänta med att sätta texten till alla översättningar är klara. Översättningen kommer att vara längre och ta mer plats än originalet och översättaren kommer inte att kunna se designen ändå när hen jobbar. Eventuella korta bildtexter eller liknande som tillkommer i designen kan alltid klistras in i ett separat Word-dokument och översättas separat sedan.
  • Utse en kontaktperson eller två personer på ditt företag som översättaren kan ta kontakt med. Ibland behöver man formulera om meningarna lite för att meningsbyggnaden ska fungera på den andra språket som kan göra att översättaren behöver ställa frågor om era produkter eller tjänster.