Plotline Communications

Korrekturläsning och språkgranskning

Home »  Tjänster »  Korrekturläsning och språkgranskning

Kärt barn har många namn. Ofta är det vi får lära oss att kalla korrekturläsning inte det språkvetarna som erbjuder sådana tjänster kallar korrekturläsning. Ofta har olika yrkesverksamma, företag och även handböcker i textredigering olika definitioner av vad korrekturläsning, redigering, språkgranskning och textgranskning är. 

Vi på Plotline Communications gör det lätt för dig! Hos oss behöver du inte själv hålla koll på begreppen utan berätta för oss vad du vill ha hjälp med och hur noga du vill att vi ska granska din text så hjälper vi dig. Läs dock gärna mer nedan om de olika redigerings- och korrekturläsningstjänsterna som finns för att få information om hur det praktiska arbetet går till, hur lång tid olika granskningar kan ta och de filformat som är lämpliga vid olika stadier.

Pris

Oavsett om det handlar om korrekturläsning eller språkgranskning debiterar vi för den arbetstid som gått åt per påbörjad halvtimme. Hur lång tid arbetet tar beror på hur mycket det finns att rätta, men ett bra riktmärke är 1-2 A4-sidor i timmen vid språkgranskning och 3-4 sidor per timme vid korrekturläsning.

600 kr/h ex. moms

De olika tjänsterna

Språkgranskning

Språkgranskning är det de allra flesta egentligen menar när de pratar om korrekturläsning. Språkgranskning utförs under redigeringsarbetet med en text. Redigeringsfasen är den period då du fortfarande arbetar med språket. När du beställer en språkgranskning kommer granskaren att kommentera grammatik, meningsbyggnad, styckesindelning, disposition, stavfel och så vidare. Därefter kan du redigera din text baserat på den feedback du har fått. Arbetar man med en bok som ska ges ut på förlag upprepas den här processen ofta om och om igen tills dess att redaktören och/eller språkgranskaren inte längre hittar några språkliga problem i manuset.

En språkgranskning görs normalt inte på en text som är satt i ett designprogram eftersom det är en mycket omfattande och detaljerad granskning. Vi tar helst emot och levererar språkgranskade texter i Office-format. I en fil är funktionen spåra ändringar aktiverad så att du som kund kan se alla de ändringsförslag som ges direkt i texten. Större problem eller förslag på mer omfattande ändringar lämnas i kommentarsfältet. Vi levererar också en fil där alla ändringar är accepterade men där kommentarerna ligger kvar.

Vanlig tidsåtgång är 1-2 sidor per timme.

 

Korrekturläsning

När skribenten har arbetat klart med både språk och innehåll är det dags för korrekturläsning. Korrekturläsning är det sista som görs innan texten publiceras. När det är dags för korrekturläsning är texten ofta satt i ett designprogram och kunden levererar en PDF-fil där vi gör markerar fel och föreslagna ändringar med Adobes kommentarsverktyg. Texten behöver dock inte vara satt utan kan också ligga kvar i ett Word-dokument.

Det som granskas vid en korrekturläsning är sidnummer, typsnitt och teckenstorlek, att bilder och bildtexter är på rätt ställe, att eventuell innehållsförteckning stämmer. Eventuella stavfel rättas också. Det som inte görs vid en korrekturläsning är att bedöma och rätta större språkliga och grammatiska fel. Då är texten fortfarande kvar i redigeringsfasen och det du behöver är en text- eller språkgranskning.

Vanlig tidsåtgång är 3-4 sidor per timme.

 

Lektörsutlåtande

Lektörsutlåtande är inte en av de granskningstjänster vi erbjuder men det kan vara bra att veta vad det är. Kortfattat förklarat kommer en lektör att komma med övergripande råd över hur din bok är uppbyggd. Håller den ett bra tempo, är dina karaktärer trovärdiga etc. Du kommer inte få några konkreta förslag på hur du rättar till eventuella språkliga problem. 

Snabba tips för ett effektivt skrivande, redigerings- och korrekturläsningsarbete

Här kan du läsa lite om hur du som skribent och köpare av språkgransknings- och korrekturläsningstjänster kan göra för att din text ska bli så bra som möjligt.

  • Ge dig själv tid när du skriver. Skriver du en bok så släpp gärna manuset helt ett par månader eller så och försök att motstå frestelsen att öppna dokumentet under den tiden. När du läser det igen efter avbrottet kommer du att ha fått distans till texten och kan därför lättare se vad som är otydligt, inte hänger ihop och stavfel.

  • Läs högt för dig själv.

  • Skriv ut texten på papper.

  • Ändra typsnitt och teckenstorlek flera gånger när du läser. Det kan göra det lättare att se stavfel.

  • Ha inte för bråttom att börja jobba med designen! Många har ofta lite för bråttom med att sätta texter i InDesign eller kanske till och med jobbar fram innehållet i designprogrammet direkt. Design är roligt och viktigt det med, men att börja med det för tidigt är något som ofta kraftigt sänker kvaliteten på språket. Det gör det svårare för läsare läsaren, som jus är din kund att ta till sig innehållet. En design kommer inte heller att komma till sin fulla rätt om språket inte håller måttet. Dessutom kommer göra det dyrare om man vill anlita en språkgranskare eftersom en sådan detaljerad granskning är mycket krångligare att göra på en satt text och därför kommer ta längre tid. Först när du är säker på att du är helt klar med texten så är det dags att öppna upp designprogrammet, innan dess bör den bo i ett ordbehandlingsprogram. Det sparar dig också mycket tid om du planerar att anlita någon för att göra en språkgranskning av texten om den hålls borta från designprogrammet tills det gjorts. Har texten satts måste varje litet stavfel markeras med en kommentar och sedan måste du in och rätta i designprogrammet efteråt. Det tar både dig och granskaren längre tid. I Office kan språkgranskaren rätta åt dig direkt.

  • Ha god framförhållning. Ju längre tid den personen som ska granska din text kan ha på sig desto bättre kommer granskningsarbetet att bli. Behöver man stressa för att hålla en tight deadline kan lätt saker missas.

 

Fler tjänster

Hos oss på Plotine Communications kan du också få hjälp med att översätta dina texter. Vi erbjuder både översättning från svenska till amerikansk engelska och från alla varianter av engelska till svenska. Läs mer om vår översättningstjänst och vår översättare.