Plotline Communications

Tjänster

Home »  Tjänster

Översättning

På Plotline Communications kan vi hjälpa både företag och privatpersoner med alla era översättningsbehov. Vi erbjuder översättning av texter från alla versioner av engelska till svenska och från svenska till amerikansk engelska. Vid översättning till engelska ingår språkgranskning av översättningen av en språkgranskare som har engelska som modersmål.

Material och genre

Vi kan hjälpa er med många olika material. Vi har stor vana av att hantera marknadsmaterial till hemsidor, produktkataloger och bloggtexter till exempel. Vår översättare har särskild erfarenhet av IT-branschen och medicinska texter. En översättare som främst är språkvetare kan dock alltid lära sig nya branschers fackspråk. 

Pris

Översättning debiterar olika beroende på texttyp och verk. I facktext inräknas allt som inte är en bok.

Facktext: 2,2 kr/ord ex moms.
Noveller: 2 kr/ord ex moms.
Böcker: Kontakta oss för offert.

Betalningsvillkor kort text: Faktura 10 dagar.
Betalningsvillkor böcker: Då det tar flera månader att översätta en bok betalas en del av summan i förskott. Resterande faktureras efter genomfört projekt med 10 dagars betalningsvillkor.

Startavgift, ändringsbeställning och konverteringsavgift

För texter som kommer in i någon av de välkomna redigerbara formaten debiteras ingen startavgift. Om texten levereras som PDF eller ska inhämtas på webbplats, tillkommer en konverteringsavgift/föreberedelseavgift motsvarande tidsåtgången för förberedelse.

Om beställaren inkommer med ändringar sedan översättning påbörjats debiteras ändringen per tid då ändringarna oftast påverkar större delar av texten än de ord som ändrats. Vid stora ändringar kan inte ändringar göras i originaltexten det översättningsverktyg översättaren använder och då måste man helt enkelt börja om.

Konsultavgift: 600 kr. ex. moms.  Debiteras per påbörjad halvtimme.

Välkomna format

Vi välkomnar filer som går att öppna i ett Office-program.

Varför Office-format?
En översättare idag arbetar helt i datorn med de texter man översätter. Det är ovanligt att man skriver ut texten man ska översätta och sitter och tittar på pappret och skriver inte texten i datorn. Det är lätt att delar missas då och dessutom är det inte särskilt ergonomiskt. Inte är det heller så att översättaren byter ut texten i originaldokumentet med översättningen. Översättaren behöver kunna se både källtexten (originalet) och måltexten (översättningen) samtidigt vid översättning och korrekturläsning. För att kunna göra detta krävs ett datorprogram som kallas översättningsverktyg. För att kunna öppna texter i dessa program krävs att filformatet är redigerbart. 

Varför inte InDesign?
Att vi väljer att inte ta emot texter i InDesign är för att kunna leverera högsta kvalitet på översättningen. Texter som är satta i InDesign möjliggör inte det utan försvårar arbetet. 

Varför då? tänker du antagligen nu. Jo, därför att en översättning alltid är minst 10-20 % längre än originalet. Därav är det bäst att vänta med att sätta även originaltexten innan översättningen är gjord. Översättarens uppdrag är att leverera en högkvalitativ översättningen. Ett krav på att översätta så att texten får plats i designen ingår normalt inte och kommer få negativa konsekvenser på kvaliteten. 

I InDesign placerar man dessutom även texten i textrutor. När ett översättningsprogram läser av ett dokument klarar det inte av att se i vilken ordning det ska placera textrutorna. Det innebär att översättaren kan få texten presenterad för sig i oordning, vilket försvårar översättningsarbetet. Om texten innehåller spalter är det ofta så att meningar delas i mitten och placeras på olika ställen i översättningsverktyget, vilket gör det omöjligt att för  översättaren att få en överblick.