Plotline Communications

Vår översättare

Home »  Vår översättare

Bild av översättaren Sophie Påhlsson

På Plotline Communications hanteras alla dina översättningar av frilansöversättaren Sophie Påhlsson. Sophie har en magisterexamen i engelsk språkvetenskap med specialisering i översättning. Det innebär att hon ägnade hela magisterprogrammet på ett år åt att utbildas i översättning, både teoretiskt och praktiskt. Hon ägnade även både kandidat- och magisteruppsats åt översättning. Kandidatuppsasten gällde skönlitterär översättning och var en översättningsstudie av Harry Potter-böckerna. För magisteruppsatsen var temat facklitterär översättning och då fokuserade Sophie på översättning av medicinska texter. Sedan examen har Sophie översatt mycket för mjukvaruföretag som erbjuder t.ex. affärssystem eller system för att hantera transportadministration. 

Fördelen med att din översättare på Plotline Communications är språkvetare dessutom har utbildning i översättning är att hon har ett fast grepp om sina språkkunskaper och översättaryrket och är van vid att ta sig an nya genrer och lära sig nya ord och begrepp. Fördelen med att dina texter också alltid hanteras av samma person är att hon lär känna ditt företag eller ditt sätt att skriva som författare. Direktkontakten för att ni kan ni prata om eventuella problem det direkt och på så sätt höjs kvaliteten på texterna. 

 

Referenser

"Sophie Påhlsson has been my student on the bachelor’s and master’s level, and she has also served as my administrative colleague at the School of Language and Literature. I supervised both her bachelor’s and her master’s theses, and have taught her in the course on translation from English to Swedish.
Sophie is a reliable, pleasant, hard-working, trouble-shooting, deadline-keeping colleague, student and translator. She is an excellent English-Swedish translator (as I know from having taught her). And her English skills are virtually on a native level as well. I give her my warmest recommendations possible."
Magnus Levin
Lektor i engelska, Linnéuniversitetet
"I have had the great pleasure of teaching Sophie on the module Translation to English. Sophie’s work has been of exceptionally high standard. She translates to English with a feeling for the language which is rare in someone who is not a native speaker.

Her final translations have a natural flow and leave no traces of being a translated text. Sophie’s comments and her justifications demonstrate that she is well-informed and understands the complexity and challenges of translation."

Sheila Feldmanis
Adjunkt i engelska, Linnéuniversitetet

Projekt

Här kan du läsa om något av våra senaste större översättningsprojekt. 

Under senhösten 2018 hjälpte Plotline Communications företaget LogTrade Technology AB att översätta hela deras hemsida från svenska till amerikansk engelska. Besök deras hemsida www.logtrade.se om du vill se hur Sophie hanterar översättning till engelska.